Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - komunikaty
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii komunikaty

Zmiana czasu pracy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

za 2 miesiące

Uprzejmie informuję, że od dnia 3 czerwca 2024 r. zmianie ulega  czas pracy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 


 • od poniedziałku do środy oraz w piątek Urząd będzie czynny od  7:15 do 15:15
 • we  czwartki  Urząd będzie czynny od  7:15 do 17:00


Kasa Urzędu będzie czynna:

 • od poniedziałku do piątku od  7:15 do 14:00


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

mgr inż. Michał Surmiak


Więcej
herb02314124.png

Alert RCB - Burze

14 godzin temu

Burze/2


Uwaga! Dzis (24.05) lokalnie mozliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jesli mozesz, zostan

w domu. Unikaj otwartych przestrzeni.


Komunikat jest ważny od: 24-05-2024 07:09 do 24-05-2024 23:00.


Wpis został wygenerowany automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Więcej
rso.png

Wybory uzupełniające do rady gminy w Makowie Podhalańskim

2 dni temu

KOMUNIKAT


Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 29 kwietnia 2024 r.


Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 30 czerwca 2024 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:


 • komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 • koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 • komitetowi wyborczemu organizacji,
 • komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II do dnia 6 maja 2024 r.

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 16:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu (adres j. w.), w terminie do dnia 16 maja 2024 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Maków Podhalański za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Makowie Podhalańskim więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 17 czerwca 2024 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Makowa Podhalańskiego do dnia 21 czerwca 2024 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Nowym

Sączu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 30 września 2024 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych:

nowy-sacz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu

przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II


(-) Piotr Borkowski

Więcej
15-wybory-grafika-700x394-1.jpg

Zbliża się termin płatności II raty opłaty za odpady komunalne oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

13 dni temu

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, iż 15-go maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wpłat można dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych:


Więcej
sesja.png

Gminny Portal Interesanta

rok temu

Informujemy, iż Urząd Miejskim w Makowie Podhalańskim zrealizował projekt pod nazwą „eUrząd w Makowie Podhalańskim”.


Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja oraz budżetu Gminy Maków Podhalański.


Więcej informacji o projekcie „eUrząd w Makowie Podhalańskim” - https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci-infor...


W ramach projektu został wykonany i wdrożony internetowy Gminny Portal Interesanta w zakresie:

 • podatków lokalnych
 • gospodarki odpadami
 • opłaty lokalnej
 • system zarządzania dokumentami wraz z udostępnieniem danych
 • udostępnienie informacji w zakresie wykonania budżetu


Portal udostępniony jest pod adresem internetowym https://eurzad.makow-podhalanski.pl/


Gminny Portal Mieszkańca podzielony jest na trzy strefy:

 • ogólnodostępną z informacjami o wydatkach i dochodach budżetu Gminy Maków Podhalański,
 • ogólnodostępną z formularzami elektronicznymi (eUsługI), dzięki którym niektóre sprawy urzędowe można załatwić elektronicznie przez internat, warunkiem jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego,
 • po założeniu konta i potwierdzeniu tożsamości, dostęp do systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim, dzięki któremu będziesz miał:
 • dostęp do informacji o swoich zobowiązań/płatności na rzecz Gminy Maków Podhalański
 • możliwość dokonywania płatności za zobowiązania wobec Gminy Maków Podhalański (podatki, opłaty lokalne – śmieci) za pomocą szybkich płatności internetowych bez ponoszenia dodatkowych opłat za przelew,
 • wgląda w informacje o procedowanych w urzędzie dokumentach dotyczących twojej osoby.


Dostęp do systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim możliwy jest na dwa sposoby:

 • Wysyłając za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza wniosek o dostęp do systemu przez konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, podpisując wniosek podpisem elektronicznym.
 • Przechodząc proces rejestracji w systemie eUrząd potwierdzając tożsamośćza pomocą Profilu Zaufanego.


Logowanie do systemu eUrzad w Makowie podhalańskim odbywa się za pomocą loginu i hasła lub Profilu Zaufanego. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego sprawdź informację jak go uzyskać pod adresem internetowym https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci-informator-lokalny/jak-zalatwic-sprawe/punkt-potwierdzania-pz


Zapraszamy do korzystania z systemu eUrzad w Makowie Podhalańskim.

Więcej
tablica-eurzad.png